Tag: 刑事责任年龄,未成年人 |
  • 1
预览模式: 普通 | 列表

长大

                                                                    长大

      在父母的眼中,儿女可能永远都是孩子。

      古往今来,有些人年纪很小,却能出将入相,秦甘罗十二岁为太宰,孙伯虎十三岁拜将,周公瑾十五挂帅,有些人至老死,也没有长大,似个孩子。

查看更多...

Tags: 刑事责任年龄,未成年人

分类:【律师视点】 | 固定链接 | 评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: 3321
  • 1